• advokatbyrå,  juridisk översikt

  Introduktion till entreprenadjuridik: vad är det och varför är det viktigt?

  Välkommen till vårt blogginlägg om entreprenadjuridik – ett område som utgör ryggraden i bygg- och entreprenörsvärlden. För många är termen ”entreprenadjuridik” inte bara en abstrakt juridisk term utan en nödvändig del av deras dagliga arbete och affärsverksamhet. Men vad är egentligen entreprenadjuridik och varför är det så viktigt för alla som är involverade i byggprojekt och entreprenörsverksamhet? Grundläggande begrepp och principer Inom entreprenadjuridik finns det flera grundläggande begrepp och principer som styr förhållandet mellan entreprenören och beställaren under ett byggprojekt. Dessa begrepp och principer är avgörande för att säkerställa att parterna uppfyller sina skyldigheter och att projektet genomförs på ett rättvist och effektivt sätt. Ett av de centrala begreppen inom…

 • Okategoriserade

  Fastighetsrätt – en introduktion

  Allmänna fastighetsrätten spänner över ett brett spektrum av frågor som rör juridiska frågor om fastigheter, vilka i det här fallet brukar delas in i allmänna och speciella fastighetsrätten. Allmän fastighetsrätt Allmän fastighetsrätt handlar bland annat om regler kring hyra, köp och arrende. De två viktigaste lagarna inom allmän fastighetsrätt är Jordabalken och Bostadsrättslagen. Den förstnämnda är den lag som är mest reglerande vad gäller Fastighetsrätten. Allmänna fastighetsrätten spänner över ett brett spektrum av frågor som rör juridiska frågor om fastigheter, vilka i det här fallet brukar delas in i allmänna och speciella fastighetsrätten. Advokater inom fastighetsrätt Den svenska lagboken är tjock och omfattande. För att bli skicklig och effektiv i…

 • juridisk översikt,  rättsbalk

  De olika balkarna i svensk rätt

  I takt med att ett samhälle utvecklas ökar antalet lagar. Sverige är inte något undantag och mängden av alla de lagar och förordningar som styr vår vardag är mycket omfattande. Det är dessutom en utveckling som kommer att fortgå och vårt medlemskap i EU medför inte att antalet lagar minskar. Tvärtom lär lagstiftningen bli alltmer omfattande under överskådlig framtid. När nya lagar stiftas finns det oftast en ambition att strukturera reglerna så att det ska vara så enkelt som möjligt att få en översikt över dessa. I Sverige finns en mycket gammal tradition att samla och kategorisera regler inom ett och samma område i något som benämns för balkar. Det…

 • besittningsrätt,  bostad,  hyresavtal

  Hur fungerar besittningsrätten?

  Bostadsrättsföreningar består för det mesta av lägenheter som de boende äger själva, men det är även möjligt för en bostadsrättsförening att hyra ut lokaler. Det gäller både uthyrning av lägenheter och av lokaler till företag. Är du företagare kan det vara smidigt att hyra din lokal av en bostadsrättsförening, men samtidigt är det en ovanlig ägarform och därför kan det vara lite svårt att veta vad som egentligen gäller. Hur är det till exempel med besittningsrätten? Annorlunda än besittningsskydd för bostad Att det finns en besittningsrätt när du hyr en bostad vet du kanske, men fungerar det då likadant när du hyr en lokal? Nej, det finns ganska många skillnader.…

 • advokatbyrå,  Stockholm

  Advokatbyrå i Stockholm

  Advokatbyrån har ofta en huvudadvokat som grundar byrån för att tillgodose de juridiska behoven hos individer, småföretag och ideella organisationer i Stockholms-området. Strävan efter att tillhandahålla effektiva juridiska tjänster av hög kvalitet med klienterna ligger i första rummet. För många är juridiska frågor stressande och skrämmande. En bra advokat vägleder sina klienter genom den juridiska processen samtidigt som hen strävar efter att bryta ner juridiska problem i konkreta frågor som kan analyseras, förstås och hanteras snabbt och effektivt. I Stockholms city ligger många advokatkontor. Där hanteras en rad fastighetsrättsliga, affärsrättsliga eller arbetsrättsliga frågor kring arbetsplatstvister för olika parter. Advokater och jurister fungerar ofta som allmänna rådgivare till småföretag och ideella…