juridisk översikt

  • advokatbyrå,  juridisk översikt

    Introduktion till entreprenadjuridik: vad är det och varför är det viktigt?

    Välkommen till vårt blogginlägg om entreprenadjuridik – ett område som utgör ryggraden i bygg- och entreprenörsvärlden. För många är termen ”entreprenadjuridik” inte bara en abstrakt juridisk term utan en nödvändig del av deras dagliga arbete och affärsverksamhet. Men vad är egentligen entreprenadjuridik och varför är det så viktigt för alla som är involverade i byggprojekt och entreprenörsverksamhet? Grundläggande begrepp och principer Inom entreprenadjuridik finns det flera grundläggande begrepp och principer som styr förhållandet mellan entreprenören och beställaren under ett byggprojekt. Dessa begrepp och principer är avgörande för att säkerställa att parterna uppfyller sina skyldigheter och att projektet genomförs på ett rättvist och effektivt sätt. Ett av de centrala begreppen inom…

  • juridisk översikt,  rättsbalk

    De olika balkarna i svensk rätt

    I takt med att ett samhälle utvecklas ökar antalet lagar. Sverige är inte något undantag och mängden av alla de lagar och förordningar som styr vår vardag är mycket omfattande. Det är dessutom en utveckling som kommer att fortgå och vårt medlemskap i EU medför inte att antalet lagar minskar. Tvärtom lär lagstiftningen bli alltmer omfattande under överskådlig framtid. När nya lagar stiftas finns det oftast en ambition att strukturera reglerna så att det ska vara så enkelt som möjligt att få en översikt över dessa. I Sverige finns en mycket gammal tradition att samla och kategorisera regler inom ett och samma område i något som benämns för balkar. Det…