• Okategoriserade

    Fastighetsrätt – en introduktion

    Allmänna fastighetsrätten spänner över ett brett spektrum av frågor som rör juridiska frågor om fastigheter, vilka i det här fallet brukar delas in i allmänna och speciella fastighetsrätten. Allmän fastighetsrätt Allmän fastighetsrätt handlar bland annat om regler kring hyra, köp och arrende. De två viktigaste lagarna inom allmän fastighetsrätt är Jordabalken och Bostadsrättslagen. Den förstnämnda är den lag som är mest reglerande vad gäller Fastighetsrätten. Allmänna fastighetsrätten spänner över ett brett spektrum av frågor som rör juridiska frågor om fastigheter, vilka i det här fallet brukar delas in i allmänna och speciella fastighetsrätten. Advokater inom fastighetsrätt Den svenska lagboken är tjock och omfattande. För att bli skicklig och effektiv i…