rättsbalk

  • juridisk översikt,  rättsbalk

    De olika balkarna i svensk rätt

    I takt med att ett samhälle utvecklas ökar antalet lagar. Sverige är inte något undantag och mängden av alla de lagar och förordningar som styr vår vardag är mycket omfattande. Det är dessutom en utveckling som kommer att fortgå och vårt medlemskap i EU medför inte att antalet lagar minskar. Tvärtom lär lagstiftningen bli alltmer omfattande under överskådlig framtid. När nya lagar stiftas finns det oftast en ambition att strukturera reglerna så att det ska vara så enkelt som möjligt att få en översikt över dessa. I Sverige finns en mycket gammal tradition att samla och kategorisera regler inom ett och samma område i något som benämns för balkar. Det…