• juridisk översikt,  rättsbalk

    De olika balkarna i svensk rätt

    I takt med att ett samhälle utvecklas ökar antalet lagar. Sverige är inte något undantag och mängden av alla de lagar och förordningar som styr vår vardag är mycket omfattande. Det är dessutom en utveckling som kommer att fortgå och vårt medlemskap i EU medför inte att antalet lagar minskar. Tvärtom lär lagstiftningen bli alltmer omfattande under överskådlig framtid. När nya lagar stiftas finns det oftast en ambition att strukturera reglerna så att det ska vara så enkelt som möjligt att få en översikt över dessa. I Sverige finns en mycket gammal tradition att samla och kategorisera regler inom ett och samma område i något som benämns för balkar. Det…

  • besittningsrätt,  bostad,  hyresavtal

    Hur fungerar besittningsrätten?

    Bostadsrättsföreningar består för det mesta av lägenheter som de boende äger själva, men det är även möjligt för en bostadsrättsförening att hyra ut lokaler. Det gäller både uthyrning av lägenheter och av lokaler till företag. Är du företagare kan det vara smidigt att hyra din lokal av en bostadsrättsförening, men samtidigt är det en ovanlig ägarform och därför kan det vara lite svårt att veta vad som egentligen gäller. Hur är det till exempel med besittningsrätten? Annorlunda än besittningsskydd för bostad Att det finns en besittningsrätt när du hyr en bostad vet du kanske, men fungerar det då likadant när du hyr en lokal? Nej, det finns ganska många skillnader.…