• advokatbyrå,  Stockholm

    Advokatbyrå i Stockholm

    Advokatbyrån har ofta en huvudadvokat som grundar byrån för att tillgodose de juridiska behoven hos individer, småföretag och ideella organisationer i Stockholms-området. Strävan efter att tillhandahålla effektiva juridiska tjänster av hög kvalitet med klienterna ligger i första rummet. För många är juridiska frågor stressande och skrämmande. En bra advokat vägleder sina klienter genom den juridiska processen samtidigt som hen strävar efter att bryta ner juridiska problem i konkreta frågor som kan analyseras, förstås och hanteras snabbt och effektivt. I Stockholms city ligger många advokatkontor. Där hanteras en rad fastighetsrättsliga, affärsrättsliga eller arbetsrättsliga frågor kring arbetsplatstvister för olika parter. Advokater och jurister fungerar ofta som allmänna rådgivare till småföretag och ideella…